Vyberte stránku

Plynová kondenzační kotelna

Plynové kotelny patří k tradičním způsobům vytápění bytových domů. V mnoha z nich se ale ještě stále nachází staré atmosférické kotle. Tyto kotle vykazují nižší účinnost, protože část tepla uniká komínem ve spalinách, a vzhledem ke svému věku jsou často poruchové. V domech, které jsou již zateplené a mají tedy výrazně nižší spotřebu tepla, jsou původní plynové kotelny navíc zbytečně předimenzované. Jejich regulace neumožňuje citlivější nastavení, a tyto kotle nemají obvykle ekonomický provoz.

Oproti tomu dokážou kondenzační kotle využít výhřevnosti paliva, tedy plynu, výrazně lépe. Umí totiž teplo ze spalin, které by normálně vyletělo komínem, dodatečně přeměnit na teplo výhřevné. Děje se tak pomocí vysoce účinných výměníků tepla, které vychladí spaliny natolik, že vodní pára v nich obsažená cíleně zkondenzuje a uvolněné teplo je předáno zpět do otopného systému. Díky této technologii lze dosáhnout účinnosti vyšší než 100 %. Kondenzací lze totiž dosáhnout na dalších až 11 % tepla nad udávanou výhřevnost zemního plynu. Po odečtení ztrát dosahují kondenzační kotle až 109 % účinnosti.

Dalším důležitým faktorem je, že staré atmosférické kotle dosahují maximální účinnosti při svém maximálním tepelném výkonu. Ten však většinu topné sezóny nepotřebujeme. Moderní kondenzační kotle naopak nejúčinněji pracují při výkonu kolem 50 %, a proto je také u moderních kotelen rozdělen celkový výkon na několik za sebou propojených menších kotlů. O efektivní využití se potom stará kaskádová regulace. Ta řídí práci kotlů optimálně tak, že pokud první kotel přesáhne svým výkonem nejúčinnější pásmo, zapne další kotel a výkon doplní až do maximální potřebné účinnosti.

Výhody plynové kondenzační kotelny
V současné době je jistě výhodou, že ceny za plyn jsou velmi nízké, a proto je vytápění pomocí plynového kotle ekonomické. Topení plynem s technologií kondenzace spadá také do kategorie ekologického vytápění, neboť při jeho spalování se do vzduchu dostává minimální množství zplodin. Mezi další výhody patří bezesporu také jednoduchá obsluha.

Kondenzační plynovou kotelnou můžete nahradit stávající zdroj tepla, ale výměna technologie se vyplatí, i v případě, že již vlastní plynovou kotelnu máte. Jen změnou atmosférické kotelny na kondenzační spolu s další regulací otopné soustavy můžete uspořit hned dvakrát. Poprvé tím, že vyrobený GJ tepla vyrobíte levněji a podruhé tím, že díky lepší regulaci spotřebujete tepla mnohem méně. Vhodnou kombinací technologie a regulace tak ušetříte klidně 35 % nákladů na teplo a ohřev teplé vody.

Nevýhody plynových kotelen
Podmínkou pro využívání plynu k vytápění je plynová přípojka, která musí navíc odpovídat požadovanému výkonu budoucí kotelny. Další podmínkou pro umístění plynového kotle je komín kvůli odvodu zplodin. Komplikací může být také vyřízení stavebního povolení. Nelze také opomenout, že plynové kotle podléhají každé 3 roky pravidelným revizím. Stejně tak je nutné kontrolovat i spalinové cesty a povinné jsou též pravidelné kontroly. Měly by se uskutečnit v každém roce kromě toho roku, ve kterém se provádí revize. Přitom všechny tyto kontroly a revize jsou zpoplatněny.

Kam se vytápění plynem hodí?
Vytápění plynem je možné všude tam, kde je plynová přípojka s dostatečnou kapacitou nebo lze takovou přípojku bez větší investice zřídit. V bytovém domě musí být také místo, kam lze plynovou kotelnu umístit s dodržením všech požárních předpisů. Pokud není v domě vyhovující komín, musí mít majitelé možnost komín postavit zpravidla z vnější části bytového domu. To může znamenat problém tam, kde majitelé nevlastní přilehlý pozemek.

Naše energetická studie vám pomůže zjistit, zda je vlastní plynová kotelna vhodná pro váš bytový dům, jaká by byla předpokládaná výše investice a její návratnost.

Odhalte možné úspory ve vašem bytovém domě

Plynová kondenzační kotelna

Plynové kotelny patří k tradičním způsobům vytápění bytových domů. V mnoha z nich se ale ještě stále nachází staré atmosférické kotle. Tyto kotle vykazují nižší účinnost, protože část tepla uniká komínem ve spalinách, a vzhledem ke svému věku jsou často poruchové. V domech, které jsou již zateplené a mají tedy výrazně nižší spotřebu tepla, jsou původní plynové kotelny navíc zbytečně předimenzované. Jejich regulace neumožňuje citlivější nastavení, a tyto kotle nemají obvykle ekonomický provoz.

Oproti tomu dokážou kondenzační kotle využít výhřevnosti paliva, tedy plynu, výrazně lépe. Umí totiž teplo ze spalin, které by normálně vyletělo komínem, dodatečně přeměnit na teplo výhřevné. Děje se tak pomocí vysoce účinných výměníků tepla, které vychladí spaliny natolik, že vodní pára v nich obsažená cíleně zkondenzuje a uvolněné teplo je předáno zpět do otopného systému. Díky této technologii lze dosáhnout účinnosti vyšší než 100 %. Kondenzací lze totiž dosáhnout na dalších až 11 % tepla nad udávanou výhřevnost zemního plynu. Po odečtení ztrát dosahují kondenzační kotle až 109 % účinnosti.

Dalším důležitým faktorem je, že staré atmosférické kotle dosahují maximální účinnosti při svém maximálním tepelném výkonu. Ten však většinu topné sezóny nepotřebujeme. Moderní kondenzační kotle naopak nejúčinněji pracují při výkonu kolem 50 %, a proto je také u moderních kotelen rozdělen celkový výkon na několik za sebou propojených menších kotlů. O efektivní využití se potom stará kaskádová regulace. Ta řídí práci kotlů optimálně tak, že pokud první kotel přesáhne svým výkonem nejúčinnější pásmo, zapne další kotel a výkon doplní až do maximální potřebné účinnosti.

Výhody plynové kondenzační kotelny
V současné době je jistě výhodou, že ceny za plyn jsou velmi nízké, a proto je vytápění pomocí plynového kotle ekonomické. Topení plynem s technologií kondenzace spadá také do kategorie ekologického vytápění, neboť při jeho spalování se do vzduchu dostává minimální množství zplodin. Mezi další výhody patří bezesporu také jednoduchá obsluha.

Kondenzační plynovou kotelnou můžete nahradit stávající zdroj tepla, ale výměna technologie se vyplatí, i v případě, že již vlastní plynovou kotelnu máte. Jen změnou atmosférické kotelny na kondenzační spolu s další regulací otopné soustavy můžete uspořit hned dvakrát. Poprvé tím, že vyrobený GJ tepla vyrobíte levněji a podruhé tím, že díky lepší regulaci spotřebujete tepla mnohem méně. Vhodnou kombinací technologie a regulace tak ušetříte klidně 35 % nákladů na teplo a ohřev teplé vody.

Nevýhody plynových kotelen
Podmínkou pro využívání plynu k vytápění je plynová přípojka, která musí navíc odpovídat požadovanému výkonu budoucí kotelny. Další podmínkou pro umístění plynového kotle je komín kvůli odvodu zplodin. Komplikací může být také vyřízení stavebního povolení. Nelze také opomenout, že plynové kotle podléhají každé 3 roky pravidelným revizím. Stejně tak je nutné kontrolovat i spalinové cesty a povinné jsou též pravidelné kontroly. Měly by se uskutečnit v každém roce kromě toho roku, ve kterém se provádí revize. Přitom všechny tyto kontroly a revize jsou zpoplatněny.

Kam se vytápění plynem hodí?
Vytápění plynem je možné všude tam, kde je plynová přípojka s dostatečnou kapacitou nebo lze takovou přípojku bez větší investice zřídit. V bytovém domě musí být také místo, kam lze plynovou kotelnu umístit s dodržením všech požárních předpisů. Pokud není v domě vyhovující komín, musí mít majitelé možnost komín postavit zpravidla z vnější části bytového domu. To může znamenat problém tam, kde majitelé nevlastní přilehlý pozemek.

Naše energetická studie vám pomůže zjistit, zda je vlastní plynová kotelna vhodná pro váš bytový dům, jaká by byla předpokládaná výše investice a její návratnost.

Odhalte možné úspory ve vašem bytovém domě

Plynová kondenzační kotelna

Plynové kotelny patří k tradičním způsobům vytápění bytových domů. V mnoha z nich se ale ještě stále nachází staré atmosférické kotle. Tyto kotle vykazují nižší účinnost, protože část tepla uniká komínem ve spalinách, a vzhledem ke svému věku jsou často poruchové. V domech, které jsou již zateplené a mají tedy výrazně nižší spotřebu tepla, jsou původní plynové kotelny navíc zbytečně předimenzované. Jejich regulace neumožňuje citlivější nastavení, a tyto kotle nemají obvykle ekonomický provoz.

Oproti tomu dokážou kondenzační kotle využít výhřevnosti paliva, tedy plynu, výrazně lépe. Umí totiž teplo ze spalin, které by normálně vyletělo komínem, dodatečně přeměnit na teplo výhřevné. Děje se tak pomocí vysoce účinných výměníků tepla, které vychladí spaliny natolik, že vodní pára v nich obsažená cíleně zkondenzuje a uvolněné teplo je předáno zpět do otopného systému. Díky této technologii lze dosáhnout účinnosti vyšší než 100 %. Kondenzací lze totiž dosáhnout na dalších až 11 % tepla nad udávanou výhřevnost zemního plynu. Po odečtení ztrát dosahují kondenzační kotle až 109 % účinnosti.

Dalším důležitým faktorem je, že staré atmosférické kotle dosahují maximální účinnosti při svém maximálním tepelném výkonu. Ten však většinu topné sezóny nepotřebujeme. Moderní kondenzační kotle naopak nejúčinněji pracují při výkonu kolem 50 %, a proto je také u moderních kotelen rozdělen celkový výkon na několik za sebou propojených menších kotlů. O efektivní využití se potom stará kaskádová regulace. Ta řídí práci kotlů optimálně tak, že pokud první kotel přesáhne svým výkonem nejúčinnější pásmo, zapne další kotel a výkon doplní až do maximální potřebné účinnosti.

Výhody plynové kondenzační kotelny
V současné době je jistě výhodou, že ceny za plyn jsou velmi nízké, a proto je vytápění pomocí plynového kotle ekonomické. Topení plynem s technologií kondenzace spadá také do kategorie ekologického vytápění, neboť při jeho spalování se do vzduchu dostává minimální množství zplodin. Mezi další výhody patří bezesporu také jednoduchá obsluha.

Kondenzační plynovou kotelnou můžete nahradit stávající zdroj tepla, ale výměna technologie se vyplatí, i v případě, že již vlastní plynovou kotelnu máte. Jen změnou atmosférické kotelny na kondenzační spolu s další regulací otopné soustavy můžete uspořit hned dvakrát. Poprvé tím, že vyrobený GJ tepla vyrobíte levněji a podruhé tím, že díky lepší regulaci spotřebujete tepla mnohem méně. Vhodnou kombinací technologie a regulace tak ušetříte klidně 35 % nákladů na teplo a ohřev teplé vody.

Nevýhody plynových kotelen
Podmínkou pro využívání plynu k vytápění je plynová přípojka, která musí navíc odpovídat požadovanému výkonu budoucí kotelny. Další podmínkou pro umístění plynového kotle je komín kvůli odvodu zplodin. Komplikací může být také vyřízení stavebního povolení. Nelze také opomenout, že plynové kotle podléhají každé 3 roky pravidelným revizím. Stejně tak je nutné kontrolovat i spalinové cesty a povinné jsou též pravidelné kontroly. Měly by se uskutečnit v každém roce kromě toho roku, ve kterém se provádí revize. Přitom všechny tyto kontroly a revize jsou zpoplatněny.

Kam se vytápění plynem hodí?
Vytápění plynem je možné všude tam, kde je plynová přípojka s dostatečnou kapacitou nebo lze takovou přípojku bez větší investice zřídit. V bytovém domě musí být také místo, kam lze plynovou kotelnu umístit s dodržením všech požárních předpisů. Pokud není v domě vyhovující komín, musí mít majitelé možnost komín postavit zpravidla z vnější části bytového domu. To může znamenat problém tam, kde majitelé nevlastní přilehlý pozemek.

Naše energetická studie vám pomůže zjistit, zda je vlastní plynová kotelna vhodná pro váš bytový dům, jaká by byla předpokládaná výše investice a její návratnost.

Odhalte možné úspory ve vašem bytovém domě